Sắp xếp theo:
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi lọc KG103
3.450.000 vnđ 3.650.000 vnđ
-5 %
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi lọc KG106
3.400.000 vnđ 4.300.000 vnđ
-21 %
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi lọc KG107 tủ inox
4.100.000 vnđ 5.200.000 vnđ
-21 %
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi lọc KG107 tủ Inox nhiễm từ
3.850.000 vnđ 5.100.000 vnđ
-25 %
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi lọc KG107
3.800.000 vnđ 4.750.000 vnđ
-20 %
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi, KG108 không vỏ
4.100.000 vnđ 5.700.000 vnđ
-28 %
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi KG108 Có vỏ Inox không nhiễm từ
4.400.000 vnđ 5.700.000 vnđ
-23 %
Máy lọc nước Mizuo S500
2.850.000 vnđ 3.090.000 vnđ
-8 %
Máy lọc nước RO Mizuo S500-RO
3.980.000 vnđ 4.180.000 vnđ
-5 %
Máy lọc nước Nano GEYSER TK5
2.690.000 vnđ 2.890.000 vnđ
-7 %
Máy lọc nước Nano GEYSER TK6
2.890.000 vnđ 3.290.000 vnđ
-12 %
Máy lọc nước Nano Geyser GK4
3.290.000 vnđ 3.490.000 vnđ
-6 %
Máy lọc nước giếng khoan GK5 Nano Geyser
3.490.000 vnđ 3.790.000 vnđ
-8 %